"We provide You with anything"  

Your supplier of lighting and accessories for Airports, Helipad Floodlight projects

Our product catalog 2022:

Download our product catalog here, it shows some of our selection

Our snowplow ring made in aluminium

Send in Your request and we come back to You

datasheet

Floodlights


We have established our market in Norway with our products and we can tailor the best solution for Your project with the newest LED technology and cost effective solutions we feel safe with our products

*nøye kalkulasjoner på lysbehov
*dokumentasjon med lys-simulering inkludert i vårt tilbud

*Airports
*Parking areas
*Sports
*Marina
*Helipads


Belysning Helipad


Avicons Nord er en komplett leverandør av belysningsprodukter til helikopterlandingsplass.

Alt fra design og prosjektering til selve leveranse av nødvendig utstyr.

Vi samarbeider med vår leverandør for å tilfredstille alle normer og reguleringer, og kan vise til en omfattende dokumentasjon og referanseprosjekter.

Les mer


                                                                                                     Våre Partnere

Choose Language at the bottom of the site

Avicons Nord AS

Avicons Nord ble stiftet 7 november 2020

Vi er lokalisert like ved E6 i Saltdal kommune, midt mellom Bodø og Mo i Rana-

Vi er en komplett leverandør av belysningsutstyr og reservedeler for lufthavner, heliport og andre typer anlegg:

Landingslys til de forskjellige systemer
Flomlys til helipad, flyoppstillingsplasser, idrettsanlegg, kaianlegg med mer.
Reservedeler


Ta kontakt med oss